"OZOLS" v.1.16.05.20

Darbam ar IS ieteicams izmantot Mozilla Firefox interneta pārlūku

Informējam, ka Google Chrome interneta pārlūka 51. versija ietver sevī jauninājumus, kuru ietekmē var tikt traucēta DDPS "OZOLS" funkcionalitāte. Plašāks skaidrojums.


Izstrādāts Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija"
3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMPELS/013 - "OZOLS" ietvaros.