"OZOLS" v.1.17.03.29

Pāriet uz iepriekšējo DDPS "OZOLS" versiju

Darbam ar IS ieteicams izmantot Mozilla Firefox interneta pārlūku

Izstrādāts Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija"
3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMPELS/013 - "OZOLS" ietvaros.